Tutorial jak zainstalowac i skonfigurować eCDM (Enterprise Copy Data Management)

Tutorial, krok po kroku, jak zainstalować i eCDM (Enterprise Copy Data Management)

W powyższym pakiecie znajdziesz prezentacje które krok po kroku przeprowadzą Cie przez:

  1. Pobranie pakietu eCDM
  2. Zainstalowanie maszyny wirtualnej eCDM / DDMC
  3. Backup SQL z de-duplikacja na źródle
  4. Zdefiniowanie medium backupowego dla backupu baz danych
  5. Zdefinowanie parametrów SLA backupu
  6. Zdefinowanie automatycznego śledzenia nowych baz danych
  7. ...

Wielu udanych odtworzeń!